Nascholing

Wat is Nascholing voor de BEST therapeut? 

Tijdens de nascholing krijg je meer verdieping en kun je collegiaal overleggen over de BEST. De nascholing wordt geregeld door de alumnivereniging van de BEST Academie, de VBT (Vereniging BEST Therapeuten).
Via het VBT platform kun je als (aankomend) alumni contacten leggen, relaties onderhouden, kennis opdoen en ervaringen uitwisselen.

De nascholingsmogelijkheden bestaan uit een aantal onderdelen.

Webinars en online intervisie

We organiseren dit jaar ook weer 5 online (begeleide) intervisie-bijeenkomsten. Zo houd je je nieuw verworven kennis bij en actueel!
Elke derde dinsdag van de maand (8x per jaar) via een Teams bijeenkomst worden enkele (door jullie) aangeleverde casussen uitgewerkt en besproken. Daar hoort ook een ppt presentatie bij die je kan downloaden. De opname kan je het lopende jaar plus 1 jaar terugkijken.

De investering bedraagt € 125,00 per jaar.
Tijd van 19.30-21.00 uur.
Data 2024: 13 /2; 9 /4; 11 /6; 10 /9; 12 /11

Inschrijven kan hier

Alumni vereniging

Alumni kunnen voor € 20,- per jaar lid worden van de Vereniging BEST Therapeuten (VBT).

25 mei 2024 is de eerstvolgende borrel, aansluitend op de open podium dag van de BEST Academie.

BEST podium

Informatie volgt

Wat krijg je er voor?

Intercollegiaal overleg, plaatsing op de site (in overleg) , makkelijk toegang tot bestaande literatuur, waar wel kosten aan verbonden zijn als je die ook wilt aanschaffen. VBT leden organiseren een keer per jaar een activiteit voor de alumni.